Pentia zpravodaj

Kontaktujte nás

Optimalizace pojistných smluv


Každému z nás v různých fázích života, vstupuje plno životních změn, ať už je to svatba, narození dítěte, povýšení v práci či změna zaměstnání apod. Tyto změny nám zásadním způsobem ovlivňují život, a proto jim musíme přizpůsobit jak nás dosavadní život tak finanční produkty, které máme.

Jako vše kolem nás postupem času potřebuje pravidelný servis, tak i naše rodinné finance musí postupem času projít tzv. optimalizací. Optimalizací rodinných financí ušetříme zbytečné výdaje, které nejčastěji končívají na účtech finančních institucí.

Ukazuje nám kolik, při určitých úpravách můžeme ušetřit na poplatcích, které platíme, o kolik více z výnosů můžeme získat od finančních institucí. Optimalizace nám hlavně ukáže co vlastně dělat proto, aby to co platíme a šetříme, směřovalo na správná místa a vytvořila nám dostatečné a učelné zajištění pro to co chceme.

Spousty finančních produktů na trhu jsou zastaralé, předražené, nevýhodné. Pro běžného občana nepřehledná orientace ve svém portfoliu, zpravidla složené z různých finančních produktu od nejrůznějších finančních institucí má za příčinu, časté placení za mnohdy zbytečné a nepotřebné služby, o kterých už ani nevíme, proč jsme si je pořídili. Své také udělá nedostatek aktuálních informací nebo využívání služeb jen jedné finanční instituce bez srovnávání s jinými.

V této finanční džungli se člověk bez nezávislého a kvalitního finančního poradce téměř pokaždé stane obětí některé z reklamních kampaní. Běžně se stává, že zatěžujeme svůj rodinný rozpočet starými a nevýkonnými produkty jen proto, že naše banka, či pojišťovna nás přesvědčuje, že právě jejich smlouvy jsou výhodné a laciné, bohužel, ale většinou na úkor kvality.

Ať chceme nebo ne, aby byly naše rodinné finance byly zdravé a správně rozložené je za třeba uplatnit rozhled a zkušeností. S těmi nám dokáže pomoct profesionální finanční poradce.

Finanční poradce je tu proto, že nám dokáže nezávisle porovnávat výhodnost finančních produktů všech bank, pojišťoven i spořitelen a dokáže posoudit, zda naše smlouvy plní správný účel nebo jsou to jen vyhozené peníze, zda nám vytvářejí odpovídající rezervy pro děti, zda nám zajišťují finanční svobodu, jak řeší naši penzi aj. Navrhne nám variantu, jak zvýšit výkon našich financí. To znamená, které smlouvy ponechat, upravit, popřípadě zrušit a nahradit novými. Následnou pravidelnou péči bude naše finanční portfolio vždy nastaveno optimálně k naši momentální situaci.

Co získáte jako náš klient?

 • stálý servis, dlouhodobou a odbornou péči o finance
 • nezávislý pohled na své finance
 • komplexní a profesionální řešení ke splnění svých cílů
 • efektivnější využití peněz (úspor)
 • pouze potřebné produkty, přehled o finančních produktech, které využívá a proč je využívá – čím jsou důležité pro naplnění jeho cílů, odpovědnost za svou finanční budoucnost
 • zvýšení kvality hospodaření s rodinnými financemi
 • minimalizaci ztrát optimálnějším využíváním finančních služeb
 • zabezpečení kapitálu dětem pro vstup do života a na studium
 • finanční ochranu v případech ohrožujících pracovní způsobilost
 • vytvoření dostatečný finanční rezervy v případě ztráty zaměstnání, blízkých
 • možnost zvýšit kvalitu stávajícího bydlení popř. bydlení nové
 • od státu maximum státních podpor a daňových úlev
 • ochranu proti propadu příjmů v důchodovém věku


 • Váš tým Pentia Consulting.

  Další články a zajímavosti