O společnosti

Kontaktujte nás

FINEWORK - dobrá práce

je společnost nezávislá na bankách a pojišťovnách. Společnost nabízející profesionální finanční řízení pro privátní i firemní klientelu. Spolupracujeme s největšími mezinárodními společnostmi, působícími v České republice i v zahraničí, aby Vám nabídla komplexní a dlouhodobé finanční poradenství.

Činnost a směřování společnosti jsou vedeny a usměrňovány základními hodnotami jimiž se řídí již od svého založení.

Důvěryhodnost
Důvěryhodnost se nedá koupit, ale vzniká dlouhodobým a poctivým přístupem k řešení daných problémů. Profesionalita našich poradců a produktových specialistů ke svým klientům vede k jejich spokojenosti a vzájemné důvěře.

Profesionalita
Aby naši poradci působili jako skuteční profesionálové, jsou pravidelně a dlouhodobě vzděláváni v rámci akademie společnosti.

Angažovanost
Angažovaný přístup vůči našim klientům, spolupracovníkům a partnerům je dalším nezbytným a nutným předpokladem pro dlouhodobou spolupráci. Naše společnost bude s Vámi v dobách dobrých i zlých a bude stát vždy na Vaší straně.

Vize do budoucna
Bez směřování k cíli a k dalším vizím postrádá lidské konání smysl. Proto se snažíme ukazovat cestu a směr ke splnění cílů a přání nejen našim klientům, ale také spolupracovníkům.

Partnerství
Našim cílem je vytvořit skutečné partnerství mezi společností, našimi klienty i spolupracovníky. Partnerství, jenž je trvalé a dlouhodobé, protože jen takové dokáže přinést skutečné výhody svým aktérům. Partnerství, které je podepřeno vizí do budoucna. Vizí, jenž udává směr a další cestu, a tou je snaha zajistit finanční jistotu a budoucnost klientům i našim spolupracovníkům.

Naše spolupráce a partnerství má společný cíl... Váš úspěch.

Úspěch, jenž není jednorázovým zlepšením finanční situace, ale dlouhodobým trendem ke skutečné finanční nezávislosti.